page-header

News

Nënshkrimi elektronik i kontratave komerciale dhe vlefshmëria e tyre (Shqip) A duhet nënshkrimi i kontratave domosdo…

Covid-19

Në situatën e jashtëzakonshme në të cilën jetojmë, të gjithë kemi përgjegjësinë të mbrohemi kolektivisht, në…