page-header

Category: Uncategorized

Nënshkrimi elektronik i kontratave komerciale dhe vlefshmëria e tyre (Shqip) A duhet nënshkrimi i kontratave domosdo…